Menu
A+ A A-

OptiLake – środek do podstawowej pielęgnacji stawu

OptiLake – środek do podstawowej pielęgnacji stawu

Zakres zastosowania

We wszystkich wodach stojących • do stabilizacji/odtworzenia jakości wody • do strącania metali ciężkich • do zmniejszenia toksyczności azotynów • przeciw zatruciu ryb amoniakiem.
Dopuszczony również jako środek uzdatniający do wody pitnej.

 

Działanie

Na skutek wzrostu glonów i/lub roślin wodnych, zarybienia oraz dolewania wody i opadania liści zmieniają się i tracą stabilizację najważniejsze parametry wody. Trwały odczyn pH powyżej 8,5 jak też duże wahania odczynu oznaczają stres dla zwierząt i roślin. OptiLake służy do poprawy jakości wody dla zapewnienia stabilnej równowagi ekologicznej. Dzięki temu, że do wody wprowadzane są istotne dla życia wapń i dwutlenek węgla OptiLake w bardzo krótkim czasie stwarza idealne warunki do życia dla wszystkich ryb, roślin i pozostałych mieszkańców stawu. Poprzez takie zbuforowanie stawu / biotopu utrzymuje się w nim stabilny odczyn pH w zakresie 7,5 do 8,3 i ogranicza się wahania odczynu. Optymalne stężenie dwutlenku węgla oraz zawartość wodorowęglanów i wapnia to warunki niezbędne dla przeżycia wszystkich żywych organizmów w stawie. Zastosowanie OptiLake wspiera rozwój i rozmnażanie się żywiących się glonami bezkręgowców, stanowiących pokarm dla ryb (np. dafnia, wrotki) – uaktywnia się w ten sposób natychmiast potencjał samoczyszczący stawu! Dla mikroorganizmów rozkładających toksyny stwarza się optymalne warunki w stawie i w filtrach. Pozytywnym efektem ubocznym stosowania OptiLake jest ograniczenie korozji pomp i instalacji.

Zastosowanie

a) Optymalny czas
OptiLake można stosować o każdej porze roku. Największe zapotrzebowanie na OptiLake występuje wiosną i latem, ponieważ w tym okresie najbardziej zagrożona jest równowaga biologiczna w stawie. Przy korzystaniu z wód opadowych należy koniecznie stosować OptiLake, ponieważ wody opadowe nie posiadają odpowiednio wysokiej twardości węglanowej, co może doprowadzić do niebezpiecznych wahań odczynu pH.

b) Sposób stosowania
OptiLake musi zostać rozprowadzony równomiernie po całej powierzchni stawu, bez wcześniejszego rozpuszczenia w wodzie. Krótkotrwałe zmętnienie wody po zastosowaniu to zjawisko pożądane. Pozostałości proszku na roślinach należy spłukać. Filtry mogą działać w czasie zadawania. Zwierzęta można pozostawić w stawie.

c) Dozowanie
100 g OptiLake na 1.000 litrów (= 1 m³) wody w stawie.
Nie można przedawkować OptiLake! Jednak przy za małej dawce nie zapewnia się właściwego działania. W niektórych szczególnych przypadkach konieczne jest zwiększone dozowanie: Ma to miejsce, kiedy wczesnym wieczorem odczyn pH jest większy niż 9,5 i/lub twardość KH mniejsza niż 3,5 °dH (Żelazna zasada: KH wyższe niż 3,3 °dH = 100 g/m³ • KH pomiędzy 1,6 a 3,3 °dH = 200 g/m³ • KH poniżej 1,6 °dH = 300 g/m³). Polecamy stosowanie do pomiaru odczynu pH i twardości KH oferowaną w programie pielęgnacji Lavaris Lake walizkę AquaCheck. Po otrzymaniu wyników pomiarowych można dokładnie odczytać lub wyliczyć odpowiednie dozowanie na podstawie załączonej tabeli

Zalecenia

a) Ograniczone działanie
Jeżeli w stawie znajduje się stałe źródło kwasu lub zasady, to OptiLake zużyje się szybciej z uwagi na to, że przez cały czas musi stabilizować odczyn. Po całkowitym zużyciu odczyn pH nie będzie już stabilny. Określone gatunki betonu lub cementu stosowane czasem do budowy stawu mogą przez bardzo długi czas emitować stale ługi do wody w stawie, co podnosi znacznie odczyn pH.
Uwaga: OptiLake rozpuszcza się w wodzie. Przy zmianie wody częściowo zostaje usunięte ze stawu i może przestać działać. Przy zakwicie glonów należy zastosować AlgoClear po 1 – 2 dni po zastosowaniu OptiLake.

b) Wzajemne działanie z innymi produktami

  • z programu pielęgnacyjnego Lavaris Lake:
    Produkty w płynie (np. AlgoClear) można stosować najwcześniej po upływie 1 dnia od zastosowania OptiLake. Natomiast proszki można stosować bezpośrednio po OptiLake. Nie stwierdzono żadnego wzajemnego oddziaływania.
  • Środki do stawów innych producentów: 
    Jeżeli przez dłuższy czas po zastosowaniu OptiLake występuje zmętnienie lub zbrązowienie wody, to prawdopodobnie jest to skutkiem wcześniejszego stosowania torfu, środków humusowych lub innych preparatów do przygotowania stawu. Powstałe zmętnienie lub zbrązowienie można usunąć w niektórych przypadkach stosując OxyActive z programu pielęgnacyjnego firmy Lavaris Lake


c) Wskazówki
Jeżeli po użyciu innych środków pielęgnacyjnych do stawów występuje bardzo wysoki i stabilny odczyn pH, to stosując wyłącznie OptiLake nie uzyska się dalszej poprawy warunków bez konieczności nadmiernego dozowania. W takim przypadku należy zbadać przy pomocy zestawu testowego z walizki AquaCheck odczyn pH i twardość KH. W zamieszczonej tam instrukcji znajdują się zalecenia stosowania odpowiedniej ilości środka pH-Minus, który najpierw skutecznie obniży odczyn. Po obniżeniu należy, także zgodnie z instrukcją, zastosować OptiLake do stabilizacji odczynu. Nie należy stosować w stawie proszków zawierających gips! Gips trudno rozpuszcza się w wodzie i opada na dno. Tam może dochodzić do bardzo toksycznej redukcji do siarkowodoru (zapach zepsutych jajek) i poważnego uszkodzenia całego biotopu.

W stawach, gdzie występuje masowy zakwit glonów należy po OptiLake zastosować AlgoLon® (tylko przeciw glonom nitkowatym!) i/lub AlgoClear, aby ograniczyć rozwój glonów wywołany poprawą jakości wody. Przy uporczywym rozwoju glonów zaleca się dodatkowo zastosowanie SeDox, aby trwale związać fosforany, które stanowią podstawowy składnik pokarmowy dla glonów.

  • Kontakt z wodą lub wilgocią przed zastosowaniem nie powinien mieć miejsca, gdyż może to znieść działanie środka!
  • Woda zawierająca środek może być stosowana do podlewania.

Opakowania handlowe

Środek OptiLake dostępny jest w następujących opakowaniach: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze powyżej zera!
Chronić przed dziećmi!

Login or Register